Prototyping

Lengde:

12:55 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker

IKT-i-laering


Emneord:

Ikt-støttet læring, Prototyping, Monica johannesen, Leikny øgrimEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX