Peter F. Hjort - Beslutninger

Lengde:

07:44 min


Fagområde:

Helsefag


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Helsefagenes-felles-grunnlag


Emneord:

2005, Peter hjort, BeslutningEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg