Organisasjonslæring

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjonslæring.

Lengde:

17:23 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori


Forelesningsrekker


Emneord:

Organisasjonslæring, Jan merok paulsen, 2016, OrganisasjonsteoriEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX