Organisasjoners historiske utvikling

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjoners generelle historiske utvikling.

Lengde:

20:34 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utvikling, Historie, Organisasjonsteori, 2016, Jan merok paulsenEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg