Organisasjoners historiske utvikling

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjoners generelle historiske utvikling.

Lengde:

20:34 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori


Forelesningsrekker


Emneord:

Utvikling, Historie, Organisasjonsteori, 2016, Jan merok paulsenEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX