Oppsummering av emne 1, rektorutdanningen

Jan Merok Paulsen går i gjennom organisasjonsdelen deltakerene får til eksamen.

Lengde:

15:03 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Rektorutdanning, Jan merok paulsen, Oppsummering, 2017, Styring og organisasjonsbygging, UtekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg