Oppgaveskriving #1 - Hva er en god introduksjon

Lengde:

11:28 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Farmasoeytisk-forskning


Emneord:

Utekstet, 2013, Farmasøytisk forskning, Anne gerd granås, Hva er en god introduksjon, OppgaveskrivingEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg