Navngjengivelse

Manglende kreditering er en problemstilling opphavere kjenner godt til og dessverre syndes det daglig blant akademikere og lærere. Denne korte opplysningsfilmen viser hva åndsverkloven innebærer med at opphavsperson «har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier». Filmen er laget av Ida Stang, filmkunststudent ved HiOA etter en idé av førsteamanuensis Ingeborg Stana. Ingeborg Stana underviser bl. annet i opphavsrett og immaterielle rettigheter for kunstnere og designere ved Institutt for estetiske fag, TKD.

Lengde:

01:28 min


Fagområde:

TKD - Teknologi, kunst og design


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

2017, Estetiske fag, Ida stang, Ingeborg stana, Navngjengivelse, Opphavsrett og immaterielle rettigheter, Tkd, UtekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst