Mer om deriverbare funksjoner

Lengde:

14:24 min


Fagområde:

Teknologi, kunst og design


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Elementaer-matematikk


Emneord:

2014, Elementær matematikk, Tore m. jonassen, Deriverbare funksjonerEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg