Mangfold i UH-sektoren: Julia Orupabo

Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Julia Orupabo, snakker om interseksjonell forståelse av inkludering og ekskludering i høyere utdanning på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren.

Lengde:

15:59 min


Fagområde:

FA - Fellesadministrasjonen


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

2017, Eksludering, Inkludering, Julia orupabo, Mangfold, Mangfold i UH-sektoren, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst