Lunsjpåfyll: Digital historiefortelling

Lengde:

59:43 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Seminar


Forelesningsrekker:

Lunsjpaafyll


Emneord:

Tekstet, 2016, Grete jamissen, LunsjpåfyllEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg