Legemiddelgjennomgang

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" har utviklet mange tiltakspakker for å bedre pasientsikkerheten i norsk helsevesen, deriblant tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger - LMG.
Denne filmen er en dramatisering av en systematisk, tverrfaglig legemiddelgjennomgang.
Filmen har norske pasientinstitusjoner som målgruppe. 

Lengde:

11:52 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Tekstet, Legemiddelgjennomgang, Lmg, Helsefag, Reseptar, Sykepleie, Eldre, Medieseksjonen, Hioa, Morten reksten, Johannes slaattelid, Nanna wernerEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg