LæreVerkSted

Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.

Lengde:

02:41 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

E-læring, Makerspace, Læreverksted, 2017, Helge høivik, Digital fagdagEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg