KORG 2016: BIBSYS

Lengde:

38:04 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori

Konferanse


Forelesningsrekker


Emneord:

Asbjørn Risan, 2016, KORGEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX