Klimarettferdighet

Klimakonferansen 2014
En samtale om rettferdighet
Klimakampen dreier seg om demokratisering av økonomi og samfunn. Omfordeling mellom nord og sør, og solidarisk fordeling mellom generasjonene. Bård Lahn har skrevet bok om dette, og leder en samtale med Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Ingrid Næss Holm (Kirkens Nødhjelp) og John Leirvaag (NTL) om klimarettferdighet.

Lengde:

32:37 min


Fagområde:

Samfunnsfag


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:

Klimakonferansen-2014


Emneord:

Klima, Miljø, Klimakonferanse, Broen til framtiden 2014, Broen til framtiden, Klimakonferansen 2014, Klimarettferdighet, 2014, Bård lahn, Ingrid næss holm, John leirvaag, Lars haltbrekkenEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg