Klimajobber i jordbruket

Broen til framtiden 2015
Ann Merete Furuberget, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag snakker om klimajobber i jordbruket.

Lengde:

12:31 min


Fagområde:

Samfunnsfag


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Klimajobber, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberget, Klimajobber i jordbruket, Jordbruket, Klima, 2015, Klimakonferanse, Miljø, Broen til framtiden 2015, Broen til framtidenEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg