Klimajobber i jordbruket

Broen til framtiden 2015 Ann Merete Furuberget, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag snakker om klimajobber i jordbruket.

Lengde:

12:31 min


Fagområde:

SAM - Samfunnsfag


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Klimajobber, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberget, Klimajobber i jordbruket, Jordbruket, Klima, 2015, Klimakonferanse, Miljø, Broen til framtiden 2015, Broen til framtidenEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg