Jenter og Teknologi - 1-5 - Introduksjon ved HIOAS prorektor O. Ransedokken

Lengde:

03:41 min


Fagområde:

TKD - Teknologi, kunst og design


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, 2015, Jenter og teknologi, Olgunn ransedokken, IntroduksjonEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg