Introduction to epidemiology

Film 1 av 6 i forelesningsrekke på engelsk om epidemiologi.

Lengde:

05:59 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Epidemiologi, 2017, IPH, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg