Hvorfor en grønn skatte- og avgiftspolitikk gir økt sysselsetting

Broen til Framtiden 2015
- Bård Harstad, professor ved Økonomisk institutt, UiO

Lengde:

10:50 min


Fagområde:

Samfunnsfag


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Uio, Bård harstad, Klimajobber, Klima, 2015, Klimakonferanse, Miljø, Broen til framtiden 2015, Broen til framtidenEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg