Hva er en organisasjon?

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen. 

Lengde:

14:31 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Organisasjonsteori, 2016, Jan merok paulsen, RektorutdanningEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg