Hva er egentlig rehabilitering...

Rehabilitering betyr ulike ting for ulike mennesker og i ulike sammenhenger. Denne digitale fortellingen beskriver hvordan ulike måter å forstå rehabilitering i politisk kontekst får konsekvenser for hvordan samfunnet innretter seg og organiserer tjenester rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Den bruker Samhandlingsreformen som eksempel og forklarer hvordan reformen virker på rehabiliteringsfeltet.

Lengde:

04:01 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Anne-Stine Bergquist Røberg, Kritisk diskursanalyse, Diskurs, Samhandlingsreform, Helsepolitikk, Helsefag, 2018, RehabiliteringEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst