Helsebiblioteket - Svemed+

Hvordan finne litteratur med svemed+

Lengde:

02:21 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

2015, Helsebiblioteket, Svemed+, Helsefag, Databasesøk, Læringssenter og bibliotek, Søk, Informasjonskompetanse, Tekstet, Lsb veiledningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst