Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

Lengde:

03:15 min


Fagområde:

HF - Helsevitenskap


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

2015, Databasesøk, Helsebibliotek, Informasjonskompetanse, Læringssenter og bibliotek, Lsb veiledning, Pico, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst