Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

Lengde:

03:15 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

Tekstet, Lsb veiledning, Informasjonskompetanse, Helsebibliotek, Læringssenter og bibliotek, Pico, 2015, DatabsesøkEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd