Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

Lengde:

03:15 min


Fagområde:

Helsefag


Kategori

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker

Helsebibliotek


Emneord:

Informasjonskompetanse, Helsebibliotek, Læringssenter og bibliotek, Pico, 2015, DatabsesøkEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX