Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Lengde:

02:59 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

Tekstet, Helsebiblioteket, 2015, Læringssenter og bibliotek, Databasesøk, Helsefag, InformasjonskompetanseEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst