Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser 

Lengde:

02:59 min


Fagområde:

Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

Informasjonskompetanse, Helsefag, Databasesøk, Læringssenter og bibliotek, 2015, HelsebiblioteketEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg