Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

Start med denne - en innføring i databasesøk

Lengde:

05:38 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

2015, Helsebiblioteket, Helsefag, Innføring, Databasesøk, Læringssenter og bibliotek, Søk, Informasjonskompetanse, Tekstet, Lsb veiledningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst