Helsebibliotek - Engelske søkeord

Hvordan finne engelske søkeord

Lengde:

04:05 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

Helsebiblioteket, Engelske søkeord, Søkeord, Helsefag, Databasesøk, Læringssenter og bibliotek, Søk, 2015, Informasjonskompetanse, Tekstet, Lsb veiledningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst