Helsebibliotek - Engelske søkeord

Hvordan finne engelske søkeord

Lengde:

04:05 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:

Helsebibliotek


Emneord:

Tekstet, Lsb veiledning, Informasjonskompetanse, 2015, Søk, Læringssenter og bibliotek, Databasesøk, Helsefag, Søkeord, Engelske søkeord, HelsebiblioteketEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd