Håndtering av personopplysninger. Datatilsynet DEL 2

Proff behandling av personopplysninger

Lengde:

31:58 min


Fagområde:

Fellesadministrasjonen


Kategori:

Foredrag


Forelesningsrekker:


Emneord:

Personvern, DatatilsynetEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg