Forskjeller i skolesystemer

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Lengde:

01:24 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Informasjonskompetanse, Studieteknikk, Norsk som andrespråk, 2017, StartpakkaEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd