Folkehelsekonferansen 2017 - LEDERSKAP OG SAMSKAPING I KOMMUNE 3.0

Hva er samskaping og hvordan lykkes vi med det? Eva Sørensen, professor ved Roskilde Universitet Asbjørn Røiseland, professor ved Nord Universitet The power of narratives: Leaders for public health must be able to win hearts and minds! John Ashton, en av grunnleggerne av Healthy Cities og tidligere folkehelsedirektør for region i England

Lengde:

01:09:29 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Eva Sørensen, Asbjørn Røiseland, John Ashton, Folkehelsekonferansen, 2017Embed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg