Finn kilder til oppgaveskriving

Informasjon om hvordan du skal finne gode kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning. 

Lengde:

02:33 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Startpakka, Finne kilder, Kilder, Kilde, Informasjonskompetanse, Oppgaveskriving, 2016, Ingjerd legreid ødemarkEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd