Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 1

Lengde:

35:21 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, 2014, Tolking, Tolking i offentlig sektor, Tolkeutdanning, HistorieEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg