Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del3

Lengde:

21:29 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, 2014, Tolking, Historien om tolking i offentlig sektor i norge, TolkeutdanningenEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg