Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 2 - ENGELSK

Lengde:

20:48 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, 2014, Tolking i offentlig sektor, Tolkeutdanning, TolkingEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg