Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 3 - ENGELSK

Lengde:

21:44 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

2014, Tolking i offentlig sektor, Tolkeutdanning, TolkingEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg