Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 1

Lengde:

35:21 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori


Forelesningsrekker


Emneord:

2014, Tolking, Tolking i offentlig sektor, Tolkeutdanning, HistorieEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX