En demokratisk klimakamp

Broen til framtiden 2016
En demokratisk klimakamp (EN)
Sean Sweeney (Trade Unions for Energy Democracy).

Lengde:

25:54 min


Fagområde:

Samfunnsfag


Kategori

Konferanse


Forelesningsrekker


Emneord:

Klima, Miljø, Klimakonferanse, Broen til framtiden 2016, 2016, Broen til framtidenEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX