Elektrifisering av ferger

Broen til framtiden 2016 Klimavennlig transport –Biler? Det er så 2015, altså. En tredel av utslippene våre kommer fra veitrafikken. Det er bred politisk enighet om at utslippene fra samferdselssektoren må ned, men hva må vi gjøre? Sykkelpopulariteten er på god vei opp, fra Alta til Oslo, ferjene i fjordene kan bli elektriske og høyfartstog er ikke lenger en utopisk drøm. Edvard Sandvik (Statens Vegvesen): Elektrifisering av ferger med eksempelet Ampere/Zerocat, verdens første nulluslippsferge som går mellom Lavik-Oppedal.

Lengde:

22:34 min


Fagområde:

SAM - Samfunnsfag


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Klima, Miljø, Klimakonferanse, Elektrifisering av ferger, Edvard sandvik, Klimavennlig transport, 2016, Broen til framtiden 2016, Broen til framtidenEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg