Delbrøkoppspalting 3 (del 2)

Lengde:

25:22 min


Fagområde:

Teknologi, kunst og design


Kategori

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker

Elementaer-matematikk


Emneord:

2014, Delbrøkoppspalting, Tore m. jonassen, MatematikkEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX