Delbrøkoppspalting 3 (del 1)

Lengde:

30:39 min


Fagområde:

Teknologi, kunst og design


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Elementaer-matematikk


Emneord:

2014, Delbrøkoppspalting, Tore m. jonassen, MatematikkEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg