Delbrøkoppspalting 2

Lengde:

15:12 min


Fagområde:

Teknologi, kunst og design


Kategori

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker

Elementaer-matematikk


Emneord:

2014, Delbrøkoppspalting, Matematikk, Tore m. jonassenEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX