De glemte flyktningene

Broen til framtiden 2016
Jan Egeland, Flyktninghjelpen – De glemte flyktningene

Mennesker flykter allerede på grunn av naturkatastrofer og manglende levegrunnlag, men får sjelden eller aldri flyktningstatus. Hva vil de voksende klimaendringene gjøre for sårbare mennesker verden over?

Lengde:

18:19 min


Fagområde:

Samfunnsfag


Kategori

Konferanse


Forelesningsrekker


Emneord:

Klima, Miljø, Klimakonferanse, De glemte flyktningene, Jan Egeland, 2016, Broen til framtiden 2016, Broen til framtidenEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX