Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 1

Lengde:

14:42 min


Fagområde:

Teknologi, kunst og design


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Elementaer-matematikk


Emneord:

Matematikk, 2014, Tore m. jonassen, Cauchys middelverdi-formel, L´hospitals regelEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg