Broen til fremtiden 2018 3/6: Klimapolitikk - by og land

En uformell gjennomgang av valgresultatet viser en tydelig tendens til at klima var viktigere for folk i de store byene enn i distriktene. Hvordan kan vi byggen en bro mellom by og distrikt? De som uttaler seg om dette:
- Hanna Kvamsås (Rokkansenteret),
- Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender), 
- Ann Merete Furuberg (Norsk bonde- og småbrukarlag), 
- Per Espen Stoknes (Miljøpartiet de grønne).
Det hele ledes av Eirik Martiniussen, også diskusjonen på slutten.