Broen til fremiden: Klimapolitikk - by og land

En uformell gjennomgang av valgresultatet viser en tydelig tendens til at klima var viktigere for folk i de store byene enn i distriktene. Hvordan kan vi byggen en bro mellom by og distrikt?

Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender), Per Espen Stoknes (Miljøpartiet de grønne), Hanna Kvamsås (Rokkansenteret), Ann Merete Furuberg (Norsk bonde- og småbrukarlag)

Lengde:

01:36:45 min


Fagområde:

SAM - Samfunnsfag


Kategori:

Seminar


Forelesningsrekker:


Emneord:

Anja Bakken Riise, Ann merete furuberget, Broen til framtiden 2018, Framtiden i våre hender, Hanna Kvamsås, Miljøpartiet de grønne, Norsk bonde- og småbrukarlag, Per Espen Stoknes, Rokkansenteret, UtekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst