Arbeidsplassen som utdanningsarena

Lengde:

15:16 min


Fagområde:

SPS - Senter for profesjonsstudier


Kategori:

Presentasjon


Forelesningsrekker:

SPS


Emneord:

Utekstet, 2014, Bruna bruceEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg