Arbeidsplassen som utdanningsarena

Lengde:

15:16 min


Fagområde:

Senter for profesjonsstudier


Kategori

Presentasjon


Forelesningsrekker

SPS


Emneord:

2014, Bruna bruceEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX