Arbeidsplassen som utdanningsarena

Lengde:

15:16 min


Fagområde:

Senter for profesjonsstudier


Kategori:

Presentasjon


Forelesningsrekker:

SPS


Emneord:

2014, Bruna bruceEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg