Action research

Lengde:

09:43 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

IKT-i-laering


Emneord:

Tekstet, Aksjonsforsking, Action research, Monica johannesen, 2014, Leikny øgrim, Ikt-støttet læringEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst