Action research

Lengde:

09:43 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

IKT-i-laering


Emneord:

Ikt-støttet læring, Leikny øgrim, 2014, Monica johannesen, Action researchEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg