Å referere til kilder

Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning.

Lengde:

03:04 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Informasjonskompetanse, Vilde farup halvorsen, 2016, Referere til kilder, Referere, Kilder, KildEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg