Å referere til kilder

Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning.

Lengde:

03:04 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori


Forelesningsrekker


Emneord:

Informasjonskompetanse, Vilde farup halvorsen, 2016, Referere til kilder, Referere, Kilder, KildEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX