2b Tredjegradslikninger

Lengde:

07:57 min


Fagområde:

Teknologi, kunst og design


Kategori

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker

Elementaer-matematikk


Emneord:

2014, Tore m. jonassen, Elementær matematikk, TredjegradslikningerEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX