2b Tredjegradslikninger

Lengde:

07:57 min


Fagområde:

Teknologi, kunst og design


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Elementaer-matematikk


Emneord:

2014, Tore m. jonassen, Elementær matematikk, TredjegradslikningerEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg