#1 Ungdata 2015 før lunsj

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe. Åpning av konferansen, Curt Rice, rektor ved HiOA Sosiale forskjeller i unge liv, Anders Bakken, HiOA Skole og overgang til voksenlivet Møtet mellom hjem og skole, Unn- Doris K. Bæck, UiT Norges arktiske universitet Frafall, alder og yrkesfagene, Kristoffer Chelsom Vogt, Universitetet i Bergen På vei til jobb? Unge utenfor utdanning og arbeid, Christer Hyggen, HiOA Spørsmål til de tre innlederne.